Google
 

sábado, noviembre 21

MES MENTIDES DEL BLOC OLESÀ


Es curiós com algunes persones manipulen la realitat i l’adeqüen als seus interessos. És igualment curiós com simplement agafant algunes paraules grandiloqüents i barrejant-les amb una manipulació intencionada de la realitat es pot arribar a insinuar greus acusacions sobre terceres persones.

Això és el que passa amb el darrer article publicat pel Bloc Olesà a la seva pàgina web a on vinculen mentides amb insinuacions de corrupció envers la meva persona. I tot això perquè? Doncs simplement perquè l’encarregat d’obres de la llar d’infants la baldufa no va deixar accedir a les Sres. Pilar Puimedon i Georgina Muñoz a les obres de construcció de la nova llar d’infants.

El primer que ens hem de preguntar és si dos Regidores del Govern o de l’Oposició poden accedir a qualsevol obra sense notificar-ho al coordinador de Seguretat i Salut, sense portar els Equips de Protecció Individual pertinents, sense conèixer el Pla de Seguretat i Salut o simplement sense anar acompanyats per la Direcció d’Obres. Evidentment tota la normativa sectorial és molt estricta en matèria de control d’accessos. De fet, que hagués passat si el encarregat d’obres permet l’accés de les dues persones sense coneixement del Coordinador de Seguretat i pateixen un accident?

Dit això passem a analitzar les mentides vessades pel Bloc en el seu article. En primer lloc, cal aclarir que tots els Grups Municipals, del govern i l’oposició saben que poden visitar qualsevol de les obres que s’estan executant a Olesa. Per fer-ho només ho han de notificar a la Regidoria d’Ordenació i Disciplina Urbanística que organitzarà una visita a les obres que ho demanin acompanyats per la Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut. Això s’ha comunicat a tots els grups municipals en diferents Juntes de Portaveus. En segon lloc, cal aclarir que en Junta de Portaveus celebrada el darrer dijous dia 19 de novembre es va tractar la qüestió de l’accés no autoritzat de les Regidores del Bloc Olesà a les obres de la llar d’infants La Baldufa i que en aquella reunió el Regidor Joan Segado va manifestar que l’encarregat de l’obra havia prohibit el accés de les regidores del Bloc Olesà per tenir instruccions de l’Arquitecte Director de les obres. Es curiós com un dia després publiquen un article en el que diuen que qui prohibeix el seu accés és el Regidor. No cal, ni tant sols preguntar-se qui menteix, és evident. La versió del Sr. Joan Segado un dia abans té sentit, l’altre és simplement una versió intencionada i manipulada de la realitat amb la única voluntat d’acusar de manca de transparència al Govern Municipal.

En conclusió, les Regidores del Bloc Olesà, com qualsevol altre membre del Consistori poden visitar totes les obres que s’estan executant a Olesa. Per fer-ho només ho han de notificar a la Regidoria, per tal que ho posi en coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció Facultativa i els proporcioni els equips de protecció individual. Aquest és el procediment habitual quan fem alguna visita d’obres amb veïns, diputats, regidors del govern o el propi alcalde. Perquè hauria de ser diferent amb les Regidores del Bloc Olesà?

Per acabar l’article, només hem queden algunes reflexions per compartir amb els lectors: Qui té un comportament poc transparent presentant-se a visites d’obres sense notificar-ho a ningú? Qui és qui no compleix la llei obviant la llei de Prevenció de Riscos Laborals i personant-se a les obres sense autorització ni coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut?

L’Únic comportament poc transparent i antidemocràtic és el de les Regidores Puimedon i Muñoz, que pensen que el seu carnet de Regidors les habilita per incomplir qualsevol tipus de llei. Dóna igual que la resta de mortals: regidors del govern, treballadors de l’obra, proveïdors, etç. hagin de complir la llei en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, elles tenen una cartolina retallada en forma de carnet que les habilitat com a Regidores per saltar-se la llei i si algú les hi impedeix és antidemocràtic, poc transparent i, fins i tot corrupte.