Google
 

sábado, noviembre 29

Resposta a les queixes sobre la Policia Local plantejades a l’edició de novembre del periòdic 08640

En el darrer número del periòdic mensual 08640 van aparèixer diversos articles d’opinió relatius a actuacions de la Policia Local sota el títol “correus contra la policia”, als que considero del tot necessari donar una resposta.

En primer lloc i, en vers a la fotografia publicada del vehicle policial estacionat en una zona d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, de la qual desconeixem el dia en què es va realitzar, hem revisat les possibles causes de l’estacionament i, en aquest cas, intentar justificar-ho ben bé seria faltar a la veritat, atès que no s’ha detectat cap servei que motivés l’estacionament indegut. Per la qual cosa, s’han pres les mesures adients perquè aquest fet aïllat, i altres semblants, no es tornin a produir, ja que desdiuen els nombrosos i bons serveis que realitza diàriament el col·lectiu del cos.

Tot i així, i sense que això pretengui justificar aquell comportament indegut, cal comentar que el vehicle policial és un vehicle del poble, en funcions de servei d’urgència, i que sempre ha d’estar en el lloc més proper on es trobin els agents realitzant el servei, sense que això generi un perill, i per això, no és gens d’estranyar que tot sovint el puguem veure aturat o estacionat en llocs on no ho poden fer-ho altres usuaris, més encara quan es tracta de donar resposta a alguna urgència que es pugui produir.

Una altre queixa plantejada era relativa al soroll provocat per una festa al carrer. En aquest cas cal aclarir, que tot i la seva voluntat de servei als ciutadans, la Policia Local no pot actuar contra una festa autoritzada per l’Ajuntament i molt menys aturar-la abans de l’hora de finalització permesa. En ocasions, es difícil fer conviure els drets dels joves a l’oci i els drets dels veïns al descans.

La darrera queixa plantejada al número de novembre estava relacionada amb la multa de trànsit a una ciutadana que deia tenir el vehicle identificat amb una tarja de minusvàlid. En aquest sentit, cal informar a tots els lectors, sense posar en dubte el que planteja la veïna afectada, que durant els últims mesos hem detectat una gran quantitat d’usos fraudulents de targes d’identificació de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, com ara fotocòpies, falsificacions i targes que no es corresponien amb cap dels usuaris del vehicle. Es per això que s’ha procedit a sancionar a tots aquells vehicles amb identificacions que puguin generar sospites en aquest sentit. Dit això, podem acceptar que en algun cas l’agent denunciant hagi pogut cometre un error, per a aquests casos existeix la possibilitat de presentar un recurs contra la multat, només omplint un model d’instància a les dependències de l’Ajuntament o de la Policia Local. Els puc ven assegurar, que aquests recursos s’estudien i es responen sempre. De vegades estimant-los i anul·lant les multes, de vegades desestimant-los i mantenint-les, perquè en moltes ocasions, tot i que es presentin els recursos la infracció s’ha produït i, per tant, correspon aplicar una sanció administrativa.

Amb absolut respecte a la llibertat d’expressió i opinió, sense la més mínima intenció de qüestionar cap dels escrits, sí que voldria comentar que les queixes dels ciutadans, tinguin o no més fonament o raó, són ateses com els hi correspon en cada cas, tant pel Regidor de Seguretat Ciutadana, com per la Prefectura i els Comandaments de la Policia Local. Considerant-les sempre amb especial interès, atès que aquestes queixes denoten les “sensacions” dels nostres ciutadans en vers el treball i qualitat de servei de tot el personal de la Policia Local. En aquest sentit, sempre hem estat oberts a la ciutadania per atendre les queixes formulades i donar la informació necessària o resposta a les mateixes. Cal aclarir, però, que cap dels veïns que va adreçar els seus escrits a aquest periòdic ha sol·licitat encara una reunió amb els comandaments de la Policia Local o amb el Regidor responsable per tal de plantejar aquests problemes i buscar una solució. En aquest sentit, continuem estant a disposició d’aquests i de la resta de veïns amb queixes per tal de tractar-los i buscar-ne solucions.

Per finalitzar, vull afegir, que tot i que segurament el que més destaca és el comportament erroni que en algun moment s’hagi pogut produir per la Policia Local i que són aquests els que més transcendeixen, el cert és que la Policia Local d’Olesa – la vostra policia- realitza infinitat de treballs diàriament, mes o menys visibles, que garanteixin la tranquil·litat, la convivència cívica, l’ordre i la seguretat de que gaudeix Olesa en l’actualitat i que es reflecteix en les estadístiques sobre seguretat que ens situen com un dels pobles més segurs de la Comarca del Baix Llobregat.

domingo, noviembre 23

TORNEM-HI

Fa ja molts mesos que no he publicat res al meu blog. La veritat és que la feina, el descobriment d’altres suports com ara el facebook, el meu casament i algun que altre maldecap produït per algun post i la falta de sentit de l’humor d’algun vilatà il·lustre havien condemnat a l’oblit temporal aquest weblog.

Desprès de molt pensar he arribat a la conclusió que he de dedicar més temps a explicar no només les meves idees respecte d’Olesa sinó també la tasca que estem desenvolupant des del govern de l’Ajuntament i el Partit dels Socialistes. Crec que és un dret per als ciutadans rebre informació respecte d’allò que estan fent aquells que governen i es una obligació dels que governem informar respecte del nostre treball diari. A més a més, desprès de llegir algunes de les barbaritats publicades a la blogosfera local, crec que és imprescindible publicar la meva versió, que com vaig dir en una ocasió, de vegades serà la meva visió i de vegades la posició política del Partit al que represento, el PSC. No vull dir amb això que nosaltres tinguem la veritat absoluta, però es del tot imprescindible que els internautes interessats per la política local puguin tenir accés a totes les versions d’un mateix fet, per tal que després, d’una manera totalment lliure es puguin configurar una opinió pròpia no esbiaixada.

Així doncs tornem-hi. Us demano a tots disculpes per la inactivitat dels últims mesos i us animo a consultar i debatre des d’aquest espai l’actualitat política de la nostra estimada Olesa.
Estem en contacte.